Il·lustració

I L · L U S T R A C I Ó

Oriol Miró

Oriol Miró (Barcelona, 1969). És Enginyer Tècnic Industrial

i Professor de cal·ligrafia i tipografia a l'escola Elisava de Barcelona.

+ Web d’Oriol Miró