I L · L U S T R A C I Ó

                              Oriol  Miró
Oriol Miró (Barcelona, 1969). És Enginyer Tècnic Industrial 

Professor de cal·ligrafia i tipografia a l'escola Elisava de Barcelona.